DESCARGAR LIBRO SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES EN MEXICO: TIPOLOGIA DESDE LA PERSPE CTIVA EUROPEA – XAVIER PAUNERO, LEONEL CORONA

SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES EN MEXICO: TIPOLOGIA DESDE LA PERSPE CTIVA EUROPEA – XAVIER PAUNERO, LEONEL CORONA
Des duna perspectiva de les experiències europees es proposa comparar el perfil despecialització que caracteritza i identifica alguns territoris sobre el conjunt nacional, com són els sistemes productius locals mexicans inclosos al present llibre. Això és només un punt de partida...