DESCARGAR LIBRO CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONOMICA: EL PAPEL DE LA POLITICA ECONOMICA – MERCE SALA RIOS, RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA, TERESA (EDS.) TORRES SOLE

CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONOMICA: EL PAPEL DE LA POLITICA ECONOMICA – MERCE SALA RIOS, RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA, TERESA (EDS.) TORRES SOLE
El llibre que presentem és un repàs de les principals polítiques econòmiques que es desenvolupen en el marc de la Unió Europea. L’objectiu és presentar les línies d’actuació més importants adoptades en la persecució del creixement i l’estabilitat...